News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

ข้อมูลการขอวีซ่า

 • ขั้นตอนในการขอวีซ่า

  ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับประเภทของวีซ่ากันก่อนนะค่ะ มีทั้งหมด 9 ประเภท คือ F, L, Z, X, C, J-1, J-2, G, and D

 • การทักทาย

  ประเภทวีซ่า รายละเอียด
  Visit / Business Visa (F) วีซ่าสำหรับผู้ที่เข้าไปในจีนเพื่อ การศึกษา วิจัย ธุรกิจ ฝึกงาน หรือการใดๆเป็นระยะเวลาต่ำกว่า 6 เดือน
  Tourism Visa (L) วีซ่าชั่วคราวสำหรับนักท่องเที่ยว
  Working Visa (Z) สำหรับผู้ที่ทำงานในจีน รวมถึงสมาชิกครอบครัวของผู้ทำงานนั้นๆ
  Study / Student Visa (X) สำหรับผู้ที่มาเรียนหรือ ฝึกงานเป็นเวลาเกินกว่า 6 เดือน
  Crewmember Visa (C) สำหรับนักบิน แอร์โฮสเตส หรือ ผู้ที่ทำงานในสายนี้ พร้อมทั้งครอบครัวของผู้ทำงาน
  Journalist Visa (J-1) สำหรับผู้สื่อข่าว เป็นเวลาหนึ่งปีขึ้นไป
  Journalist Visa (J-2) สำหรับผู้ที่มาทำข่าวระยะสั้น
  Transit Visa (G) สำหรับผู้ที่มาเปลี่ยนเครื่องบินภายในประเทศจีน
  Residence Visa (D) สำหรับผู้ที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในจีนเป็นการถาวร
 • สำหรับน้องๆที่กำลังจะไปศึกษาต่อทั้งระยะสั้น และระยะยาวก็คงจะไม่พ้นทำวีซ่าประเภท X , F, L เท่านั้น

 • รายละเอียดชนิดของวีซ่า

  ประเภทวีซ่า จำนวนครั้งเข้าออก Validity ระยะเวลา
  Journalist Visa (J-1) Single 3 months /
  Journalist Visa (J-2)) Single / /
  Study / Student Visa (X)) Single 3 months /
  Residence Visa (D) Single 3 months /
  Tourist Visa (L) Single/Double 3 months 1-60 days
  Crewmember Visa (C) Single/Double 3 months 1-30 days
  Transit Visa (G) Single/Double 3 months 7 days
  Visit / Business Visa (F) Single / Double / Multiple 3 months 6 / 12 months 1-60 days
 • สิ่งที่ต้องนำมาในการขอวีซ่า

  • 1. ใบคำร้องในการขอวีซ่า
  • 2. รูปถ่ายหน้าตรง 2นิ้ว 2รูป
  • 3. หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า.
  • 4. ใบจองโรงแรม
  • 5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
  • 6. ค่าธรรมเนียม 1000 บาท (สำหรับ Single Entry)
 • กรณี ทำวีซ่านักเรียน (F) ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม

  • 1. ใบตรวจร่างกาย.
  • 2. ใบ JW202
  • 3. ใบ Admission Notice จากมหาวิทยาลัย
 • --------------------------------------------------------------------------------

  ในการทำวีซ่า ToEast จะบริการน้องๆในทุกขั้นตอน

  รายละเอีดยเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ ToEast Education

  Tel : 02-1961850-2

Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation