News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

เตรียมตัวก่อนเดินทาง

 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สิ่งที่ควรพกใส่ในกระเป๋าติดตัวสำหรับขึ้นเครื่อง   (น้ำหนักกระเป๋าไม่เกินกว่า 7 กิโลกรัม)
 • • พาสปอร์ตตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
 • • ตั๋วเดินทาง ( ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถไฟ ฯลฯ) พร้อมรายละเอียดตั๋ว
 • • แผนที่การเดินทางไปยังที่พัก โรงเรียน ฯลฯ ที่ประเทศอังกฤษ
 • • ข้อมูลชื่อ –เบอร์โทรศัพท์ของบุคคลเพื่อติดต่อในอังกฤษ เช่นเจ้าหน้าที่แผนกดูแลนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งเบอร์โทรฉุกเฉิน  ต่างๆที่จำเป็น
 • • เงิน ; เงินสด, เช็ดเดินทาง, บัตรเครดิต ควรเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ให้มิดชิด
 • • เอกสารสำคัญ อาทิ จดหมายการรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันภาษา
  เอกสารการจองที่พัก จดหมายเชิญ เอกสารตรวจสุขภาพ ฟิล์มเอกซเรย์ รวมถึงเอกสารสำคัญจากทาง IOM
 • • เอกสารต้นฉบับที่แสดงจำนวนเงินที่มีที่จะสนับสนุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตอลดเวลาที่เรียน อาทิ รายการบัญชีในธนาคารที่อัพเดทแล้ว จดหมายรับรองการได้รับทุนการศึกษา จดหมายของผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย จดหมายรับรองจากธนาคารเจ้าในประเทศไทย) ในกรณีที่ต้องยื่นขอต่อวีซ่าในสหราชอาณาจักร
 • • หลักฐานการศึกษา หรือเอกสารแสดงคุณวุฒิต่างๆ ฉบับจริง หรือสำเนาที่เซ็นรับรองแล้ว
 • • ปากกา ดินสอ และกระดาษโน้ต สำหรับจดข้อความ
 • • โทรศัพท์มือถือพร้อมสายชาร์ต ระบบที่ใช้สัญญาณ GSM 900 หรือ 1800 สามารถเปิดใช้โรมมิ่งได้ (อาจหาซื้อเครื่องเปล่าพร้อมซิมในราคาเริ่มต้นเพียง £30 ตามร้านค้าทั่วไป)
 • • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พร้อมอะแด็ปเตอร์
 • • ใบขับขี่สากลหากต้องการทำใบขับขี่ในสหราชอาณาจักร
 • • เสื้อกันหนาว
 • • ของมีค่าที่แตกหักง่าย
 • • ยาประจำตัว/ยาตามใบสั่งแพทย์ และต้องมีจดหมายรับร้องจากแพทย์ด้วย
 • รายการสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าแต่ละใบ กรณีจำเป็นต้องเรียกร้องการชดเชยจากประกัน

2. สิ่งที่ห้ามนำติดตัวหรือใส่ในกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่อง
 • • กรรไกร
 • • มีดโกน
 • • มีดทุกขนาด
 • • ของใช้ที่มีส่วนประกอบของใบมีด
 • • เข็มเย็บผ้า,เข็มถักไหมพรหม
 • • เข็มฉีดยา (ยกเว้นในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ในการรักษา)
 • • ของเล่นที่เป็นอาวุธปลอม/ปืนปลอม
 • • หนังสติ๊ก
 • • ไม้ตีสำหรับกีฬาประเภทต่างๆ
 • • ไม้คิวสำหรับบิลเลียด สนุกเกอร์
 • • อุปกรณ์สำหรับปาเป้า
 • • ของเหลว หรือสเปรย์ ที่มีปริมาตรมากกว่าที่กำหนดให้ขึ้นเครื่อง และต้องแยกใส่ถุงตามที่สายการบินระบุ

3. สิ่งที่ควรจัดใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่ใส่ใต้ท้องเครื่อง 
   (ควรเช็คน้ำหนักกระเป๋าที่อนุญาตให้นำขึ้นจากสายการบินก่อน)
 • • สำเนาพาสปอร์ตทุกหน้า รวมถึงหน้าที่แสดงเลขที่พาสปอร์ต และวีซ่า
 • • รายการบันทึกเลขที่เช็คเดินทาง
 • • สำเนาของเอกสาระสำคัญทุกฉบับ
 • • รูปถ่ายขนาดเดียวกับรูปในพาสปอร์ต สำหรับทำบัตรนักศึกษา บัตรโดยสารรถประจำทาง/รถไฟ
 • • เสื้อผ้า ควรเป็นแบบที่สวมใส่สบายและไม่เป็นทางการมาก แต่ควรเตรียมชุดสำหรับโอกาสพิเศษเผื่อไว้ด้วย
 • • อุปกรณ์อาบน้ำ โลชั่น
 • • ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน หากที่พักไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้
 • • สมุดจด ปากกา และดินสอ ราคาที่เมืองไทยจะถูกกว่า
 • • พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย
 • • ปลั๊ก (อังกฤษ) 240 V, 50HZ , AC และ Socket ซึ่งที่อังกฤษจะใช้ปลั๊ก 3 ขา
 • • ของที่ระลึก สำหรับผูกมิตร หรือเทศกาลพิเศษ

4. สิ่งของที่ห้ามนำไป
 • • วัตถุต้องห้ามต่างๆ อาทิ อาวุธ ยา อาหาร และพืชบางชนิด โดยสามารถสอบถามรายการเพิ่มเติมได้ที่สถานทูต สถานกงศุลประจำประเทศ
 • • เสื้อผ้าที่มากเกินความจำเป็น โดยเฉพาะเสื้อผ้าสำหรับใส่ในสภาพอากาศที่ไม่เหมาะกับอากาศในสหราชอาณาจักร
 • • อาหารที่มากเกินไป จะเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าโดยไม่จำเป็น
 • • หนังสือตำราเรียนที่มากเกินไป
 • • สิ่งของที่เปลืองเนื้อที่และเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าโดยไม่จำเป็นอาจทำให้โดนปรับหากน้ำหนักเกิน

Tips  
     หลังจากจัดกระเป๋าเสร็จแล้วควรหา Name Tag หรือป้ายชื่อติดกระเป๋า และเขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อทั้งที่ประเทศอังกฤษและไทยให้ชัดเจน ควรแกะแถบบาร์โค้ดเก่าที่ติดกระเป๋าออกทุกครั้งก่อนทำการ check-in ในแต่ละครั้ง เพื่อป้องกันการจัดส่งกระเป๋าผิดเส้นทาง
Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation