News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

University of East Anglia

 

 
 
 
 • • รูปภาพ        
 • • ค่าใช้จ่าย
 • • สาขาที่เปิดสอน
 • • แนะนำสถาบัน
 
รูปภาพ
 
   
     
     
       
       
       
 
ค่าใช้จ่าย

ปริญญาตรี (Bachelor)
Fee per academic year
    สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และคณิตศาสตร์:
£10,400
    สาขาวิทยาศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์
£13,000
    สาขาการแพทย์ (MB/BS)
£20,225

ปริญญาโท (Masters)
Fee per academic year
    สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
£10,600
    Lab Based Sciences
£13,350
    Norwich Business School
£13,000
    (MSc Brand Leadership)
£15,500
    Faculty of Health
£13,085
    MBA เต็มเวลา (January 2011)
£16,000
   (Strategic Carbon Management at UEA London)
£18,500

ปริญญาโท/ ปริญญาเอก Postgraduate Research (MRes/MPhil/PhD)
Fee per academic year
    สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
£10,600
     สาขาวิทยาศาสตร์
£13,250

ค่าใช้จ่ายอื่น
ปอนด์
ค่าสมัคร (ปริญญาตรี) 11
ห้องพักเดี่ยว 62-78 / สัปดาห์
ห้องพักคู่ 53 / สัปดาห์

Course Starting Date
    เปิดรับช่วงเดือนกันยายนของทุกปี
    English Language Requirement
  IELTS 6.0
  TOEFL 550
  INTO Foundation Pathway Programme
       เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งนักเรียนที่จบในหลักสูตรนี้ สามารถสมัครเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย ได้โดยตรง หลักสูตรมุ่งเน้นการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการเรียนและความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาต่อ มีทั้งด้วยกัน 5 หลักสูตรใน 5 สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่
 
 • Foundation pathway in Business and Economics เพื่อเรียนต่อในสาขาเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการบัญชี
 • Foundation pathway in Computer Sciences เพื่อเรียนต่อในสาขาคอมพิวเตอร์
 • Foundation pathway in Humanities and Law เพื่อเรียนต่อในสาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์
 • Foundation pathway in Mathematics and Actuarial Sciences เพื่อเรียนต่อในสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประกันภัย
 • Foundation pathway in Sciences เพื่อเรียนต่อในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ใช้เวลาเรียน 1 ปี คะแนน IELTS 5.0 เทอมที่เปิดรับได้แก่ กันยายน และ มกราคมของทุกปี ค่าเรียนปีละ £10,500
 
สาขาที่เปิดสอน
American Studies
Law
Biological Sciences
Management
Development Studies
Mathematics
Economics
Philosophy
Environmental Sciences
Politics
Film Studies
Medicine
History of Art
Social Work

 
Schoolname : University of East Anglia
Type : University
City : Norwich
Location : Norwich, UK
Boarding : Yes
Website : www.uea.ac.uk
ToEast แนะนำสถาบัน
 
            University of East Anglia (UEA) เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตอนทางตะวันออกเฉียงเหนือของ London หรือในบริเวณ Norfolk ใช้เวลาเดินทางไป London โดยรถไฟเพียง 1 ชั่วโมงครึ่ง ลงที่สถานี Liverpool Street หรือสามารถเดินทางด้วยรถโค้ช ด้วยราคาประหยัดเพียง 1 ปอนด์ต่อเที่ยวลง Vitoria Coach Station การเดินทางไป UEA นั้นสะดวกด้วยรถเมล์เพียง 15 นาที จาก City Centre ภายใน City Centre ของ Norwich มีสิ่งต่างๆสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า Brand ดังห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงละคร พิพิธภัณฑ์ Cathedral และCastle ผับ บาร์ นอกจากจากนี้ Norwich ยังอยู่ใกล้เมืองชายทะเลห่างเพียงไม่กี่นาที ความสนุกสนานยังพบได้จาก local market ที่มีร้านขายสินค้าไทย ให้เลือกซื้อของและเครื่องปรุงต่างๆ มาทำอาหารได้อย่างสนุกสนานพร้อมปาร์ตี้กับเพื่อนๆ
           UEA ประกอบด้วย 23 วิทยาลัยใน 4 สาขา ได้แก่ Arts & Humanities, Social Sciences, Sciences and Health โดยหลักสูตรที่เปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา UEA มีความเป็นเลิศในด้านการสอนและงานค้นคว้าวิจัยต่างๆ โดยล่าสุด TimesOnline จัดอันดับให้ UEA อยู่อันดับที่ 28 ของ Best UK Universities ในปี 2010 อันดับที่ 21 ในด้าน Law และ Business Studies
   
Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation