News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

Zhejiang University (ZJU)

 • Zhejiang University (ZJU)

  Schoolname Zhejiang University (ZJU)

  Type Public University

  City Hangzhou

  Location No. 388, Yuhangtang Road,Hangzhou, Zhejiang Province, P. R. China

  Gallery Photo Gallery

 • ToEast แนะนำสถาบัน

  Zhejiang University (ZJU)    ก่อ ตั้งเมื่อปี ค.ศ.1897 เป็น1 ในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของจีน ด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันและทันสมัย ประกอบกับบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยที่ดีจึงได้รับขนานนามว่าเป็น Cambridge แห่งตะวันออก อีกทั้งได้รับการลงคะแนนให้เป็นมหาลัยดีเด่นในอันดับต้นๆของจีนอีกด้วย มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเปิดสอนในแขนงใหญ่ๆทั้งหมด 7 แขนง ได้แก่ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ กฎหมาย เกษตรศาสตร์และอายุรศาสตร์ ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดกว่า 1000 คน จากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

 • สาขาที่เปิดสอน

   หลักสูตรภาษาจีนกลางสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

  • หลักสูตรภาษาจีน ระยะยาว
  • ใน 1 ปี แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา เดือนกันยายน ถึง มกราคมปีถัดไป และเดือนมีนาคม ถึง กรกฎาคม ชั้นเรียน แบ่งตามระดับ ต้น กลาง และ สูง รวม 6 ระดับชั้น โดยจะมีการสอบ เพื่อวัดระดับ ในช่วงเปิด ภาคการศึกษา เพื่อจัดเข้าชั้นเรียนที่เหมาะสม

  • หลักสูตรภาษาจีน ระยะสั้น
  • เป็นหลักสูตรที่เรียนแทรก ร่วมกับนักเรียน หลักสูตรระยะยาว แต่ผู้สมัครจะทำการสมัครเรียนตั้งแต่ 4 – 12 สัปดาห์ และผู้สมัครควรเป็นผู้มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อน

   กิจกรรมเสริม : กังฟู มวยจีน เขียนพู่กัน วาดรูป ทำอาหาร ศิลปการชงชา ศิลปการตัดกระดาษ ดนตรี ร้องเพลง ทัศนศึกษารอบๆเมืองต้าเหลียน แข่งขันกีฬาสี ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่าย

  อัตราค่าเล่าเรียน                                              (หน่วยเงิน : หยวน)  

   

  1 เดือน

  2 เดือน

  3 เดือน

  1 เทอม

  1 ปี

  ค่าสมัคร

  400 

  400

  400

  400 

  400 

  ค่าลงทะเบียน

  80 

  80

  80

  80 

  160 

  ค่าเรียน

  3,200

  6,400

  8,000

  9,000 

  18,000 

   
  อัตราค่าที่พัก                                                                                             (หน่วยเงิน : หยวน)  

  ลักษณะห้อง

  น้อยกว่า 1 เทอม
  ราคา ( คน / วัน )

   1 เทอมขึ้นไป
  ราคา ( คน / วัน )

  สิ่งอำนวยความสะดวก

  ห้องคู่

  40 - 70

  40 – 60
  (ค่าไฟฟรี 60  Unit)

  เครื่องนอน  ตู้เสื้อผ้า  โต๊ะ  ครื่องปรับอากาศ  
  โทรทัศน์ โทรศัพท ห้องน้ำในตัว

  ห้องเดี่ยว

  70  (รวมค่าไฟ)

  50
  (ค่าไฟฟรี 60  Unit)

  เครื่องนอน  ตู้เสื้อผ้า  โต๊ะ  เครื่องปรับอากาศ  
  โทรทัศน์ โทรศัพท์ ห้องน้ำในตัว

  สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก  :  ห้องครัวรวม (เตาไฟฟ้า  ตู้เย็น  ไมโครเวฟ  อ่างล้างจาน)  เครื่องซักผ้า

 • เวลาเปิดเรียน

  เทอมที่ 1 เริ่มเรียนต้นเดือน กันยายน - กลางเดือน มกราคม
  เทอมที่ 2 เริ่มเรียนต้นเดือน มีนาคม - กลางเดือน กรกฎาคม
 • การรับสมัคร

  • คุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการไปศึกษา
  •     1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
       2. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  • หลักฐานการสมัคร
  •     1. รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 5 ใบ
       2. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation