News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

วัฒนธรรมประเทศเกาหลีใต้

 • ชาวเกาหลีใต้ได้สร้างวัฒนธรรมที่โดดเด่นผ่านช่วงประวัติศาสตร์อันยาวนานวัฒนธรรมหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของหลากหลายศาสนาซึ่งมีอิทธิพลมากต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลีมาจวบจนปัจจุบันนี้

 • การทักทาย

  Korean DO Korean DON’ T
  การกล่าวคำทักทาย และคำขอบคุณ ต้องก้มหัวคำนับเสมอการโค้งต่ำระดับไหนนั้นขึ้นอยู่กับความอาวุโสของอีกฝ่าย ทักทายด้วยการโอบกอดในที่สาธารณะ นอกเสียจากเพื่อการร่ำลา
 • การเรียกผู้อื่น

  Korean DO Korean DON’ T
  • การเรียกคนที่ไม่รู้จักกัน หรือไม่รู้จักชื่อบางคนจะใช้คำพูดที่เป็น การเกริ่นนำขึ้นมาก่อนไม่ได้มีคำเรียกบุคคลนั้นตายตัว (เช่น ขอโทษนะคะ,ไม่ทราบว่า) แต่บางคนจะมีคำสรรพนามที่สามารถใช้เรียกได้เลย (เช่น คุณลุง, คุณป้า)
  • การเรียกคนที่มีอายุมากกว่า จะไม่เรียกชื่อเขาแต่จะใช้สรรพนามให้ เหมาะสมกับเขาคนนั้น(ซึ่งแบ่งตามเพศ และสถานภาพ)แต่ถ้าเรียกคนที่มีอายุน้อยกว่า หรือเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันสามารถเรียกชื่อได้ หรืออาจใช้สรรพนามแทนก็ได้เช่นกัน
  • เรียกชื่อจริงเฉพาะกับเพื่อนสนิท หรือคนในครอบครัวเท่านั้น
  • การเรียกผู้อาวุโสในสำนักงาน อาจเติมคำว่า “นิม” ต่อท้ายตำแหน่งหน้าที่การงานของบุคคลนั้นหรือเติมคำว่า“ชี” ต่อท้ายชื่อเต็มของเพื่อนร่วมงาน เพื่อความสุภาพมากขึ้น
  • เรียกคนที่ไม่รู้จักกัน หรือไม่รู้จักชื่อ ว่า “นอ” ที่แปลว่า You ในภาษาอังกฤษเพราะเป็นคำที่ใช้เรียกกันเฉพาะในหมู่เพื่อนหรือคนสนิทเท่านั้น
  • เรียกผู้อาวุโสกว่าด้วยชื่อจริง หรือ นอ
  • เรียกชื่อจริงของบุคคลผู้ที่เราไม่ได้รู้จักกันเป็นอย่างดีเช่น เพื่อนร่วมงาน, หัวหน้า ฯลฯ
 • การรับประทานอาหาร

  Korean DO Korean DON’ T
  • ใช้ตะเกียบโลหะกับช้อนยาวโดยใช้ช้อนรับประทานข้าวซุป และสตูว์และใช้ตะเกียบกับเครื่องเคียงแบบอาหารแห้ง
  • เคี้ยวอาหารเสียงดังๆ เพื่อแสดงความอร่อย(คล้ายวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่น)
  • วางช้อนและตะเกียบลงบนโต๊ะเมื่อทานเสร็จแล้ว
  • น้อมรับคำชมเกี่ยวกับรสชาติอาหารและบริการ
  • ผู้น้อยต้องรอให้ผู้อาวุโสที่สุดเป็นฝ่ายบอกเริ่มการรับประทานอาหารเสมอ
  • เมื่อมีคนรินเครื่องดื่มให้ก็ควรรินกลับเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ
  • ผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด ต้องเป็นคนรินเครื่องดื่มให้ผู้อาวุโสกว่าเสมอและต้องรินด้วยสองมือ
  • ใช้ช้อนและตะเกียบพร้อมกัน
  • ปักตะเกียบไว้ในชามข้าว เพราะถือว่าเป็นการเซ่นไหว้คนตาย
  • ยกจานหรือชามขึ้นมาขณะรับประทานอาหาร
  • การพูดคุยระหว่างมื้ออาหารที่มากเกินไป
  • แชร์ค่าอาหาร (ยกเว้นในกรณีพิเศษ)
  • การสั่งน้ำมูกในโต๊ะอาหาร
  • ลุกจากโต๊ะอาหารก่อนที่ผู้อาวุโสที่สุดจะรับประทานเสร็จ
  • รินเครื่องดื่มให้ผู้อื่นขณะที่เครื่องดื่มในแก้วยังไม่หมด
 • ครอบครัวเกาหลีนิยมรับประทานข้าว ซุป และเครื่องเคียงอีกสามสี่อย่างรวมทั้งกิมจิ มีการจัดเรียงจากซ้ายไปขวาของผู้รับประทาน ดังนี้ ข้าว ซุป ช้อน และตะเกียบ ส่วนสตูและเครื่องเคียงอื่นๆ จะวางกลางโต๊ะ รับประทานกับผู้อื่น ชาวเกาหลีเชื่อว่า การรับประทานอาหารร่วมจานกันจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ แต่หากต้องการจานชามส่วนตัวก็สามารถขอได้ และทุกวันนี้ร้านอาหารเกาหลีก็จะจัดชุดจานเฉพาะบุคคลให้

 • การแสดงออก

  Korean DO Korean DON’ T
  • การจับมือทักทายกันอย่างสุภาพ
  • โอบกอดในที่สาธารณะ ซึ่งจะทำเฉพาะกรณีเพื่อการร่ำลา
  • แสดงออกอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน
  • ชาวเกาหลีจะแสดงแสดงความคิดเห็นด้วยความระมัดระวังรอบคอบเพื่อป้องกันไม่ให้้ผู้อื่นเกิดการเข้าใจหรือตีความหมายผิด
  • การแสดงความรักระหว่างเพศในที่สาธารณะ(เช่น กอด, จูบ)
  • ถูกเนื้อต้องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณศีรษะ นอกจากจะแสดงความเอ็นดูต่อเด็กเล็กๆ เท่านั้น
  • คุยโวโอ้อวดความสามารถของตนเอง
  • แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
  • ทิ้งขยะบนท้องถนน เพราะค่าปรับแพง
 • การใช้มือ

  Korean DO Korean DON’ T
  • รับสิ่งของจากผู้ใหญ่ ด้วยสองมือ
  • มอบสิ่งของให้ผู้ใหญ่ ด้วยสองมือ
  • รับสิ่งของจากผู้ใหญ่ ด้วยมือเดียว
  • มอบสิ่งของให้ผู้ใหญ่ ด้วยมือเดียว
 • การไปเยี่ยมบ้านผู้อื่น

  Korean DO Korean DON’ T
  • ถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน เนื่องจากตามประเพณีดั้งเดิมคนเกาหลีนั่งรับประทานอาหาร และนอนบนพื้น
  • สวมถุงเท้า หรือถุงน่อง
  • ใส่รองเท้าเข้าบ้าน
  • เดินหรือนั่งเท้าเปล่าต่อหน้าผู้ใหญ่ หรือผู้อาวุโส
 • การปฏิเสธ

  Korean DO Korean DON’ T
  ใช้วิธีการพูดแบบอ้อมๆ (พูดอ้อมค้อม) ใช้วิธีการพูดแบบตรงไปตรงมา
 • การปฏิเสธ

  Korean DO
  ในเกาหลี การให้ทิป ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เพราะตามโรงแรม และร้านอาหารจะบวกค่าบริการ (Service Charge) ไว้แล้ว 5 – 10% ของค่าอาหาร หรือห้องพัก
  ค่าเลี้ยงสุนัขที่เกาหลีใต้ค่อนข้างแพง ถ้าหากจูงสุนัขไปเดินเล่นตามถนน แล้วสุนัขอึ เราต้องทำการเก็บทำความสะอาด มิฉะนั้นต้องเสียค่าปรับ
  ตามร้านมินิมาร์ทที่เกาหลีใต้ เวลาซื้อของ เขาจะไม่ใส่ถุงให้ ทั้งนี้เพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก หากต้องการถุง เขาจะคิดเงินเพิ่ม 100 วอน แต่ก็มีบางร้านที่ให้ถุงโดยไม่ต้องจ่ายเงิน
  ประเทศเกาหลีใต้ มีระบบตรวจจับคนที่ขับรถผิดกฎจราจร ซึ่งทางตำรวจจะส่งหลักฐานมาถึงบ้าน เพื่อแจ้งเรื่อง ความเร็ว, เวลา, ทะเบียนรถยนต์ และผู้ทำผิดกฎจราจรต้องไปเสียค่าปรับที่โรงพักเอง
  ผู้หญิงเมื่อแต่งงานแล้ว จะไม่เปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามี แต่จะยังคงใช้นามสกุลของตนตามเดิม ส่วนบุตรธิดา จะใช้ชื่อสกุลของบิดา
  ชาวเกาหลี มีความคิดที่ว่าการถามคำถามอย่าง “คุณอายุเท่าไร ?” “คุณแต่งงานแล้วหรือยัง ?” หรือ “ทำไมคุณถึงมาที่เกาหลี ?” จะช่วยให้เกิดความใกล้ชิดและมิตรภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงไม่แปลกหากชาวเกาหลี จะถามอายุของเรา เพราะเขาจะได้รู้ว่าควรจะใช้คำพูดในการคุยกับเราอย่างไร
Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation