News Updates 18-01-2019 12:10 AM: เปิดรับสมัครเรียนประเทศจีน 2019 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 196-1850-2

Ewha Womans University

 • Ewha Womans University

  Schoolname Ewha Womans University

  Type Language School

  City Seoul

  Location 11-1 Daehyun-dong, Seodaemun-gu,120-750 Seoul, Korea

 • แนะนำสถาบัน

  มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา(Ewha Womans University) เป็นมหาวิทยาลัยหญิงล้วนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปี 1886 โดยดำเนินงานด้านการศึกษามานานกว่า 120 ปี จนถึงปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพไปกว่า 150,000 คน รวมทั้งมีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ถึง 21,000 คน

  ในปี 2004 การประเมินผลมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ได้จัดมหาวิทยาลัยอีฮวาให้เป็นอันดับหนึ่งในสาขาสื่อสารมวลชนและการโฆษณา และอันดับสองในสาขาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ และในปี 2005 ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนโครงการ 3 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ตระหนักถึงจุดมุ่งหมายต่อไปข้างหน้าที่จะกลายเป็น 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยอีฮวาได้ดำเนินโครงการที่มีชื่อว่า “Global Ewha 2010 Project” โดยมีเป้าหมาย คือ ทำระบบการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล มีการวิจัยและการบริหารการจัดการ โดยผ่านการบรรยายของนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ ประกอบไปด้วย ผู้ชนะรางวัลโนเบล และมีการสนับสนุนโครงสร้างการศึกษาในระดับโลกของมหาวิทยาลัย

 • ข้อมูลการรับสมัคร

  • ใน 1 ปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคเรียน

   ภาคเรียน เปิดเรียน ปิดเรียน การรับสมัคร การแจ้งผลการสมัคร หลักสูตรที่รับสมัคร
   ภาคเรียนที่1
   (ฤดูใบไม้ผลิ)
   มีนาคม สิงหาคม กันยายน - ตุลาคม พฤศจิกายน ปริญญาตรี-เอก,
   นักศึกษาโอนย้าย
   ภาคเรียนที่ 2
   (ฤดูใบไม้ร่วง)
   กันยายน มีนาคม เมษายน - พฤษภาคม มิถุนายน ปริญญาโท-เอก
 • หลักสูตรและสาขาที่เปิดสอน

  • ใน 1 ปีการศึกษาประกอบด้วย 2 ภาคเรียน

   หลักสูตร สาขาที่เปิดสอน
   ปริญญาตรี (Undergraduate)
   • Liberal Arts
   • Social Science
   • Natural Sciences
   • Engineering
   • Arts
   • Education
   • Law
   • Business Administration
   • Health Science
   • Pharmacy
   • Scranton College
   ปริญญาโท - ปริญญาเอก
   • The Graduate School
   • International Studies
   • Translation and Interpretation
   • Education
   • Design
   • Social Welfare
   • Theology
   • Information Science
   • Policy Sciences
   • Music in Modern Media
   • Business
   • Clinical Health Science
   • Clinical Dentistry
   หลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี
   • หลักสูตรปรกติ (Regular program)
   • หลักสูตรเร่งรัด (Intensive program)
   • หลักสูตรระยะสั้น (Short-term intensive program)
 • ค่าใช้จ่าย

  ค่าเล่าเรียน (1ภาคเรียน)

  หลักสูตร ค่าสมัคร ค่าเล่าเรียน (1 ภาคเรียน)
  ปริญญาตรี และ หลักสูตรโอนย้าย 100,000 วอน 6,116,000 – 11,664,000 วอน(ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียน)
  ปริญญาโท และปริญญาเอก 100,000 วอน 9,328,000 – 11,875,000 วอน (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียน)

  หอพักสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

  ที่พัก ลักษณะ ราคา หมายเหตุ
  อาคารฮันอุรี(Hanwoori Hall) อาคาร A
  อาคาร B
  ห้องพักคู่ ห้องพักเดี่ยว และห้องพักคู่ 1,078,000 วอน แตกต่างตามแต่ละชั้น อาคาร A รวมค่าอาหารแล้ว
  หอพักนักศึกษาปริญญาโท (Graduate Student Dormitory) ห้องพักเดี่ยว
  ห้องพักคู่
  1,008,000 วอน
  930,000 วอน
  หอพักนานาชาติ(International House) ห้องพักเดี่ยว
  ห้องพักคู่ (ชั้นที่1 – 7)
  ห้องพักคู่ (ชั้นใต้ดิน)
  2,018,000 วอน
  1,069,000 วอน
  832,000 วอน

  * หมายเหตุ สิ่งอำนวยความสะดวกของหอพัก: ร้านสะดวกซื้อ, ห้องอ่านหนังสือ, ห้องสัมมนา, ห้องนั่งเล่น, ห้องออกกำลังกาย, ห้องครัว, ห้องซักรีด, ห้องเรียน, ห้องคอมพิวเตอร์ี

 • คุณสมบัติผู้สมัคร

  ทั้งผู้สมัคร และมิดามารดาของผู้สมัครต้องไม่ใช่คนเกาหลี

  • นักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคคลผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • นักศึกษาโอนย้ายในระดับปริญญาตรี บุคคลผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาในมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 ปี (หรือหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่อื่น) และมีความประสงค์จะโอนย้ายมาเรียนในปีที่ 3 ของหลักสูตรปริญญาตรี
  • นักศึกษาระดับปริญญาโท บุคคลผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีวุฒิปริญญาตรี
  • นักศึกษาระดับปริญญาเอก บุคคลผู้ซึ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิปริญญาโท
 • เอกสารที่ใช้สมัคร

  • ใบสมัครของทางมหาวิทยาลัย
  • เอกสารแนะนำตนเอง และแผนการเรียน
  • จดหมายแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน 2 ฉบับ
  • ใบแสดงผลการเรียน และใบจบการศึกษาจากสถาบันศึกษาล่าสุด
  • สำเนาหนังสือเดินทางของบิดามารดา (หรือเอกสารอื่นที่ระบุเชื้อชาติของมิดามารดา)
  • เอกสารที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา และผู้สมัคร
  • เอกสารแสดงความสามารถของผู้สมัครจากทางสถาบันศึกษา (ผลงานวิจัย, รางวัล หรือทุนที่เคยได้รับ)
  • เอกสารแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาเกาหลี (ถ้ามี) (TOEFL PBT 550, CBT 210, IBT 80, TEPS 550, TOEIC 685, IELTS 6.0 TOPIK, etc.)
  • เอกสารหรือผลงานเพิ่มเติม (แฟ้มผลงาน หรือ วีดีโอเทป) สำหรับผู้สมัครเข้าในสาขาดนตรี, ศิลปะและการออกแบบ, หรือ Human Movement Studies
  • ใบรับรองสัญญาว่าจ้างก่อนหน้านี้ (ถ้ามี)

* หมายเหตุ เอกสารทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลี หากเดิมเป็นภาษาอื่น ต้องนำไปแปลให้เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาเกาหลี พร้อมทั้งแนบต้นฉบับภาษาเดิมด้วย

Top
 • Follows us our servcies
 • become a fan toeastfanpage
 • follow toeasteducation